Zeynep Oral Zeynep Oral HakkındaYazılarKitaplarErişim Bilgileri
Yazılar

Yazılar 2018

Yeni yıl için Dilekler Alfabesi 

A
Aşk. Aile sıcaklığı. Adalet. Atatürkçü düşünce. Aydınlanma. 
Ayırımcılığa karşı çıkmak...
“Ama”sız, “Ancak”sız konuşmak. Annelere öpücük.

B 
Barış. Bilinç. Bilgi. Bağımsızlık. Buyurganlığa son. 
Bütünsellik. Bireysellik. 
Biat etmemek. Boynu büküklerle empati. 
Boyunduruk altına girmemek. B.. yoluna gitmemek.

C 
Can güvenliği. Coşku. “Cennet” vaadine kanmamak. 
“Cehennem ateşiyle” kokutulmamak...

Ç 
Çocukları (yalnız kendininkileri değil, tüm çocukları) sevmek. 
Çağdaşlık. Çevrecilik. Çokseslilik. Çalıp Çırpan 
Çıkarcıları afişe etmek. Çocuklaşabilmek zaman zaman...

D 
Demokrasi (müsveddesi değil, gerçeği). Dayanışma. 
Değişim. Direnç. Diyalog. Düşünce özgürlüğü. 
Denge. Devinim. Dinginlik. Düş kurmak. 
Dünyayı dolaşmak. Devrimci ruh.

E 
Eşitlik. Egemenliğin yeniden millete geçmesi. 
Emeğe saygı ve sevgi. 
Etik değerler. Evrensellik. Elden ayaktan düşmemek. 
Erkekli kadınlı yaşamak. 
Ezber bozmak. Eleştirel düşünce.

F
Farkına varmak tüm olan biteni. Faşizme direnmek. 
Ferman dinlememek.
Farklılıkları sevmek. Felekten birkaç gün, birkaç gece çalmak...

G 
Gülmek. Gülümsemek. Gözdağından korkmamak. Gericilikle mücadele. 
Gaflet uykusundakileri uyandırmak. Gençlere saygı. Garip’lere sevgi. 
Göçmenlere anlayış. Gönlü hoş tutmak.

H 
Hak. Hukuk. Hakkaniyet. Huzur. Hayatı kucaklamak. 
Horlanmadan yaşamak. Hasret gidermek sevdiklerinle ve sevdiğin her şeyle. 
Hakaret edene, hakareti iade etmek. Hastalara şifa. 
Hal hatır sormayı ertelememek.

I 
Işığı, nerede olursa yakalamak. Işığı çoğaltmak, yaymak. 
Irmaklar gibi coşmak. Işıldamak.

İ
İnsanlık. İçtenlik. İfade özgürlüğü. İlkelerden vazgeçmemek.
İtirazını dillendirmek. İntikamdan uzak durmak. İhaneti belgelemek. 
İçgüdülerine kulak vermek. İçkiyi fazla kaçırmamak.

J 
Jetonu geç düşenlere, “Ben demedim mi” dememek.

K 
Kavramak. Korkmadan yaşayabilmek. Karamsarlığa kapılmamak. 
Karşıdevrimle, Köktencilikle mücadele. Kötülerden, 
Kemirgenlerden, Kabalıktan uzak durmak. Kalbini dinlemek.

L 
Laiklik. Lezzetlerin peşine takılmak. Laçkalıktan kaçınmak. 
Leyleği havada görmek.

M 
Mutluluk. Maddi Manevi gelişim. Merakı diri tutmak. 
Müziğin niteliklisi. Merhaba’lara kucak açmak. 
Morali bozmamak. Meydanı zalimlere bırakmamak.

N 
Namus. Nicelik değil, Nitelik. 
Neşe. Nezaket. Nedenini aramak. Nefretten arınma. Nefes alabilme.

O 
Omurgayı dik tutma. Odaklanma. Olgunluk. 
Onurumuzu koruma. Ocağı tüttürmek. 
Oh olsun dememek. Omuz vermek düşene. 
Oh çekebilmek zaman zaman. 
Olağan dememek olağan dışı yaşadıklarımıza.

Ö 
Özgürlük. Özerklik. Öncelikleri bilmek. Öğrenmek. 
Önyargılara son. Örgütlenme bilinci. Örgütsel çalışma. Özenlilik. 
Övgülere kanmamak. Özlediklerine kavuşabilme.

P 
Paylaşımcılık. Pes etmemek. Güzel anları piç etmemek.
 Pabuç dillilerden, Provokatörlerden, Paragözlerden, 
Parmak sallayanlardan uzak durmak.

R 
Ruhunu sıcak tut. Renk cümbüşünü sev. Rüyalara inan.

S 
Sevgi. Saygı. Sevmek. Sevişmek. Sevdalanmak. 
Sağlık. Sağduyu. Sanat. Sorumluluk. Sömürüye, 
Sövgüye, Saldırganlığa, Seçim katakullilerine son. 
Sürdürülebilir hayat. Sürdürülebilir huzur.

Ş 
Şölen. Şenlik. Şarkı. Şirazeden çıkmamak. 
“Şafak, en karanlık gecenin sonunda bile, mutlak söker” inancı.

T 
Toplumsallık. Tutku. Tutarlılık. 
Tadını anlatabilsem özgürlüğün, eşitliğin, sevginin tadını...
 Türküyle, şiirle, sözle...

U 
Umut. Uygarlık. Us. Utku. Ustalık. Uyumluluk. 
Uzlaşı. Ufkunu genişletmek.

Ü 
Üzme seni sevenleri. Üzerine yürü karanlığın. 
“Üzemez kimse beni, ben istemezsem” de kendine.

V 
Vicdan. Vicdan. Vicdan.

Y 
Yaşama sevinci. Yaratıcılık. Yetkinlik. 
Yargı bağımsızlığı. Yasalara saygı. Yalansız, Yağmasız, 
Yoz olmayan bir Yönetim.

Z 
Zulme ve Zorbalığa direnç. Zokayı yutmadan, Zorlanmadan, 
Zora gelmeden, Zılgıtı her an yemeden, 
Zamanı değerlendirerek yaşayabilmek...

Sevgili Okurlar, 
İşte 2019 için dileklerim... Hepinize, tüm sevdiklerinizle birlikte iyi,
huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyorum.

30 Aralık 2018

 

 

 

 

 

 

Geri
Zeynep Oral Hakkında Yazılar Kitaplar Erişim Bilgileri